Plewno 25.10.2016

Firma KARTPOL Z.P.U.H. Urszula Podgórska, Plewno 24, 86-122 Bukowiec, REGON 092435769, NIP 559-112- 35-75, tel. (52) 3322 759, mail: biuro@kartpol-box.pl zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania :


1) Monitoring - szt1

2) Wyposażenie LABORATORIUM do badania tektur - szt1

3) Sztanca płaska 1,6m z 4kolorami szt1

4) Kaszerownica 1600szer z podajnikiem automatycznym do tektury 2W oraz plakatu, ze stołem suszącym i bez - szt1

5) Belownica do tektur z zasypem górnym - szt 1

6) Sprężarka śrubowa 55KW + Zbiornik ciśnieniowy - szt 1

7) Podnośnik szczękowy - wózek do 5t - szt 1

8) Tekturnica 1,6m dla tektur 2W , 3W i 5W - prędkość robocza 200m/min - szt 1.

Zapraszam do złożenia oferty na roboty budowlane

1) Budowa magazynu z konstrukcji stalowej o wymiarach: 46,26 x 32,94 x 10,77m

2) Budowa hali z konstrukcji stalowej wraz z kotłownią o wymiarach: 158,34 x 15,60 x 8,57m

3) Budowa pomieszczenia socjalnego o wymiarach 16 x 6 x 3,87m

4) Przebudowa linii energetycznej

UWAGI:
Na roboty budowlane przedmiar robót i kosztorys ofertowy, dostępny na płycie CD do przegrania na PENDRIVE


Wszystkie obiekty wykończone na gotowo. Kotłownia z wyposażeniem.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel: 601 254 916 lub 52 33 22 759
Oferta ważna do 21.02.2017

Firma KARTPOL Z.P.U.H. Urszula Podgórska, Plewno 24, 86-122 Bukowiec, REGON 092435769, NIP 559-112-35-75, tel. (52) 3322 759, mail: biuro@kartpol-box.pl zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania : 

UTWARDZANIE PLACU KOSTKĄ BRUKOWĄ 

1) Przedmiot zamówienia: utwardzanie placu kostką brukową 8 cm około 3500 m2

2) Proszę podać cenę za wykonanie na gotowo z materiałem 1m2

3) Termin realizacji: listopad2016 – grudzień 2017

4) Termin związania ofertą 30 dni

5) Miejsce i termin złożenia oferty:Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną) w nieprzekraczającym terminie do 24.02.2017

6) Sposób porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami

 

mail: biuro@kartpol-box.pl

tel. 601 854 916
Urszula Podgórska

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel: 601 254 916 lub 52 33 22 759 
Oferta ważna do 24.02.2017 

Zapraszamy

Oferta

Kontakt

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej. Znajdą tu Państwo wszystkie możliwe informacje o naszej działalności. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

Firma KARTPOL oferuje opakowania z tektury falistej 3W (fala E, B, C,) oraz 5W (fala BC, BE) role tekturowe 2W

KARTPOL  Z.P.U.H.

Plewno 24 86-122 Bukowiec

TEL: 052/33 22 759

FAX: 52/55 23 004
e-mail: biuro@kartpol-box.pl

NIP: 559-112-35-75

wszystkie prawa zastrzeżone 2011. www.telehelp.com.pl