Plewno 25.10.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE.

Firma KARTPOL Z.P.U.H. Urszula Podgórska, Plewno 24, 86-122 Bukowiec, REGON 092435769, NIP 559-112- 35-75, tel. (52) 3322 759, mail: biuro@kartpol-box.pl zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania :


UTWARDZANIE PLACU KOSTKĄ BRUKOWĄ

1) Przedmiot zamówienia: utwardzanie placu kostką brukową 8 cm około 3500 m2

2) Proszę podać cenę za wykonanie na gotowo z materiałem 1m2

3) Termin realizacji: listopad2016 – grudzień 2017

4) Termin związania ofertą 30 dni
5) Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną) w nieprzekraczającym terminie do 24.11.2016

6) Sposób porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami
mail: biuro@kartpol-box.pl
tel. 601 854 916
Urszula Podgórska

Zapraszamy

Oferta

Kontakt

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej. Znajdą tu Państwo wszystkie możliwe informacje o naszej działalności. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

Firma KARTPOL oferuje opakowania z tektury falistej 3W (fala E, B, C,) oraz 5W (fala BC, BE) role tekturowe 2W

KARTPOL  Z.P.U.H.

Plewno 24 86-122 Bukowiec

TEL: 052/33 22 759

FAX: 52/55 23 004
e-mail: biuro@kartpol-box.pl

NIP: 559-112-35-75

wszystkie prawa zastrzeżone 2011. www.telehelp.com.pl